Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sešli jsme se v krbové místnosti zámku Kratochvíle

17. 12. 2009

Milí zlatokopové,

jsem ráda, že jsme konečně sešli. Na našem prvním setkání jsme si navzájem vyprávěli trochu o sobě, kde jsme teď na naší cestě s Pánem Bohem, co náš těší i co nás tíží. Sdělili jsme si vzájemné očekávání od našich "výprav" a shodli se na tom, že bychom chtěli studovat Bibli více do hloubky, ale zároveň se při tom nezakopat příliš hluboko do země :-) Že vzájemné sdílení nás jednak obohatí a jednak udrží od toho aby každý z nás ujel někam kde už nestojíme v pravdě.Také jsem vám slíbila, že vám znovu napíšu přesněji jak začít se studiem. Tak tady to je:

Pomůcky: Tužka, Zápisník, Bible nebo vytisknutý list , Další překlady z rubriky "nástroje"

Začneme s tzv. POZOROVÁNÍM

Je to tzv. první fáze výpravy, kdy se snažíme objevit co nejvíce zjevných a jasných věci a informací, které nám později pomohou pochopit hlubší význam listu.

Jak na to?

1. Modlitba aby nám Pán Bůh skrze Ducha Svatého otevřel srdce k porozumění Jeho slovu.

2. Několikrát čteme list koloským jako by to byl dopis, čteme i v různých jiných překladech (viz.rubrika úsek)

3. Dále čteme a začneme si všímat základních údajů (zapisujeme) o AUTOROVI, ADRESÁTECH, SITUACI DO KTERÉ JE DOPIS PSÁN, PROČ AUTOR LIST PÍŠE?, TÉMATA, KTERÁ SE TAM OBJEVUJÍ....pozor! zatím všechny informace získáváme pouze z textu samotného.Zatím nepoužíváme žádné jiné zdroje než Bibli!!!!

4. Co se dočteme o tom v jaké době byl dopis napsán? (Z textu)Co se dělo? Zkusme ho umístit do knihy skutků.

-teprve teď můžeme doplnit naše poznatky o historická fakta z jiných zdrojů. (viz kolonka nástroje)Pozor nečtěme více, než je třeba! Jen o autorovi a historickém pozadí, městě Kolosy atd. Nic o listu samotném.

5. Při dalším čtení si všimneme různých zajímavostí v textu. OPAKOVÁNÍ, KONTRASTY, ÚDIV, PŘÍKLADY atd.

6. Zkusme pomalu přemýšlet o tom, co by mohlo být hlavním tématem dopisu?

7. Zapisujeme si všechny naše postřehy, otázky, které nám vyvstaly, pocity atd.

8. Položme si otázku: která slova jsou důležitá k porozumění významu dopisu? Vyhledejme si význam těchto slov v Biblickém slovníku.

9. Gramatika: komu je blízké a známe zkoumat také gramatiku může si všimnout. Struktury vět (podst. jm, zájmeno, sloveso....) Co je hlavní základní částí - hlavní sloveso a podst.jm.  a co rozvíjející, co jsou spojující části mezi větami atd.

10. Jaké jsou zde příkazy?

11. Jaký je celkový tón dopisu (káravý, milující, povzbuzující, naučný...)?

12. Prozkoumejte zda jsou v dopise odkazy do Starého zákona? Zkusme pochopit co tahle pasáž znamenala ve SZ a proč jí autor použil do NZ?

13. Přemýšlejte nad tím jaký je význam tohoto listu. Proč Bůh chtěl aby byl zapsán do Bible? O co bychom přilšli, kdybychom tento list neměli?

14. Zapište si taky: věci, které jsou pro vás matoucí nebo nepochopitelné?Věci, které se zdají že mohly být v té době součástí kultury a zvyklostí?

15. Konečně zkusme přesněji označit hlavní myšlenku dopisu (zapišme verš, který ji nejlépe vystihuje), hlavní témata o nihž se mluví a které podporují hlavní myšlenku.

16. Rozdělme dopis na logické celky-kde se mluví o určitém tématu a kde přechází v jiné. a zkusme těmto celkům dát název.

UF Jsme šikulky a už se moc těším jak se podělíme o společné objevy. Někteří z nás s tímto ještě nemají žádné zkušenosti a někteří již pokročilé. Tak je dobře, že to na další výpravě spojíme a budeme se tak moci od sebe navzájem učit

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář